Om

 

Om oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Lundell

 

Ägare och instruktör i avancerad flygning och formationsflygning. Magnus har lång erfarenhet av flygutbildning. Han arbetade 5 år som instruktör på Bulldog vid Trafikflyghögskolan (TFHS) i Ljungbyhed. Sedan 2005 så bedriver han utbildning i avancerad flygning i Linköping genom Linköpings flygklubb.

Till vardags så flyger Magnus Boeing 737.

 

 

Per Englund

 

Per är instruktör i avancerad flygning och formationsflygning. Per arbetar till vardags inom Försvarets Materielverk.